Ay Fazları

Ay’ın bulunduğu burç ve evlerden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Şimdi sizlere Ay’ın fazlarından söz edeceğim. Ay’ın 8 tane fazı bulunmaktadır. Bu 8 fazın her birinin başka başka sembolize ettiği durumlar söz konusu. Doğum haritasında Ay’ın etkileri ve bulunduğu evle ve burçla birlikte yorum yapmak icap eder. Ay fazı bilinçaltının nasıl çalıştığını bizlere gösterir.

YENİ AY FAZI: Güneşle Ay’ın aynı burç ve aynı derecede kavuştuğu zaman Ay yeni ay fazında(görünümde)’dır. Ay Güneşten 6-7 derece uzaklaşana kadar kavuşum açısı olarak alınır. Yeni ay fazında doğmuş bir insan Koç özellikleri taşır. Mücadeleci, sabırsız, aceleci, neşeli, hızlı, dürtüsel ve çocuk ruhludur. Yenilikçi ve girişimcidir. Atılgandır. Yeni deneyimlere çok açıklardır. Meydan okuma dürtüsü vardır. Panik olmaya çok müsait bir yapıları vardır.

HİLAL FAZI: Ayla Güneşin arasındaki mesafenin 45 ile 89 derece arasında bulunduğu fazdır. Hilal fazı, Boğa ve ikizler enerjisi taşır. Ay’ın hilal fazında doğanlar, özgürleşme üzerine deneyim yaşarlar. Kararsızlık, endişe ve ikilem yaşarlar. Risk almayı sevmezler. Başarı odaklıdırlar. Dünyaya iz bırakma ihtiyacındadırlar. Karar verme üzerine deneyim yaşarlar.

İLK DÖRDÜN FAZI: Ayla Güneşin arasında 90 ile 134 derece arası açı bulunduğu zaman ilk dördün fazı oluşur. Aslan/Yengeç enerjisi vardır. Kriz fazıdır. Ay’ın ilk dördün fazında dünyaya gelenler, sorun çözme üzerine odaklıdır. Takdir görmeli, yanlış yapmamalıdır. Hata yapmaya izin yoktur. Erken yaşta aileden kopma yaşayabilir. Kriz yönetmeyi iyi bilirler. Kendi isteklerine göre kurarlar. Baskıya gelemez.

BÜYÜYEN AY FAZI(KAMBUR AY): Ayla Güneşin arasında 135 ile 179 derece açı olduğu halidir. Başak/Terazi enerjisi taşır. Ayın büyüyen ay fazında doğanlar, belirli bir farkındalık içerisindedir veyahut bu farkındalığa ulaşma amacı üzerine deneyim yaşarlar. Kendini keşfeder. Kişi kendisini başkaları üzerinden tanır. Çabuk motive olur. Olumlu bir bakış açısına sahiptir. Her şeyi büyütebilir. İlişki kurma ve ilişki yönetimi üzerine deneyimler yaşar. Başkalarının ne düşündüğünü önemser. Analitik bir zihni vardır. Duygularını abartabilir.

DOLUNAY FAZI: Ayla Güneş arasında 180 ile 224 derece kadar bir açı vardır. Terazi/Akrep enerjisi taşır. İkilemlerin olduğu bir fazdır. Ayın Dolunay fazında doğanlar, bilinç-bilinçaltı çekişmesi yaşar. Duygu ve düşünce birbirine zıttır. Yalnız kamayı sevmezler. İki seçenek arasında tercih yapmak durumunda sık sık kalabilirler. Bir konuya pek çok açıdan bakabilir. Çok yönlü bakış açısına sahiptir. Bu fazda doğanların kafası karışık olabilir. Kendinden vazgeçiş teması görülebilir.

KÜÇÜLEN AY FAZI: Ayla Güneş arasında 225 ile 269 derece fark bulunur. Akrep/Yay enerjisi taşır. Ayın küçülen ay fazında doğanlar enerjik ve neşelidir. Paylaşımcıdır. Bilgiyi dağıtır. Fark edilmek ister. Fanatik davranışlarda bulunabilir. Yeniliklere açıktır. Duygularını coşkulu yaşar. Özgürlüğüne düşkündür. Vaaz vermeyi sever. Öğretmen olabilirler. Yazar ve medya çalışanı da olabilirler. Eğitimi sever. Bilgi onlar için çok önemlidir.

SON DÖRDÜN FAZI: Ayla Güneş arasında 270 ile 314 derecelik bir fark bulunur. Oğlak/Kova enerjisi taşır. Ayın son dördün fazında doğanlar, devrimci ve isyankâr ruhludur. Başkaldırı fazıdır. Toplumsal konularla ilgilidir. Mevcut düzeni kabul etmez, bozar ve yenisi için çalışır. Özgürleşme ihtiyacındadır. Toplumsal konu ve olaylara duyarsız kalamaz. Spiritüel bir tarafları vardır. Bencilliğe yatkın olurlar. Sonlandırma, bitişlerle ilgilidir ve bu alanda deneyim yaşarlar. Krizi farklı teknik ve yöntemlerle çözer. Fark edilmeyi bekler. Topluma aykırı bir yapısı olabilir.

BALSAMİK FAZ: Ayla Güneşin arasında 315 ile 359 derece fark vardır. Balık burcu enerjisi taşır. Kurban fazıdır. Ayın balsamik fazında doğanlar, madde dünyasında yer almayı sevmezler. Dünyevi hırsları yoktur. Kendisinden vazgeçebilir. Hayal dünyaları gelişmiştir. Güçlü inançları vardır. His ve sezgiler kuvvetlidir. Kaderin üstünde bir kader olduğu inancına sahiptirler. Duygu durumları, ruh halleri değişkendir. Duygularıyla hareket eder. Spiritüel yanı çok kuvvetlidir. Yüksek düzeyde ruhsallık barındırır. Geçmişe takılır kalırlar. Değişim-dönüşüm yaşarlar. Masal yazabilir. Medyumlar, falcılar bu fazdan çıkar. Hisler çok önemlidir ve onlarla başa çıkmak zordur.

Astrolog Zehra Şahnaz

Sonraki Makale

Önceki Makale

Bir Yorum Yaz

© 2020 Doğum Haritası

Created by Sarp Bilişim